Redovisning


REDOVISNING

Bokföring
Bokslut
Koncernredovisning
Inkomstdeklaration
Momsdeklaration
Rapporter och analyser
Rådgivning

 

Jag arbetar i Vismas bokföringsprogram och även deras digitala lösning Visma eEkonomi. Med den digitala lösningen kan ni sköta delar av bokföringen själva, samt kontinuerligt ha kontroll på siffror och ta ut rapporter. Med den digitala lösningen kan ni också förenkla kvittohanteringen. Visma Scanner är en gratis app som gör det möjligt att fotografera och ladda upp kvitton direkt in i Visma eEkonomi.

Jag skräddarsyr mina uppdrag utifrån kundens behov. Nya uppdrag inleds alltid med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte, där vi går igenom hur ekonomiarbetet ser ut idag och hur ni vill utveckla det. Jag kan hjälpa till med hela eller delar av redovisningen. Min målsättning är att få till ett samarbete som gynnar er, så att tid för er kärnverksamhet frigörs och att kostnadseffektiviteten ökar.

Jag är också behjälpliga med all form av myndighetskontakt och ifyllnad av nödvändiga blanketter/ formulär, t ex till Bolagsverket och Skatteverket. Se mer om vad jag kan hjälpa till med gällande företagsadministration under Företagande.

Under året sköter jag den löpande bokföringen, och månadsvis eller kvartalsvis tar jag fram delbokslut och rapporter samt kassaflödesanalys för att ni ska kunna följa upp utvecklingen i ert bolag. Varje bokföringsår avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning.

Efter godkänt bokslut hjälper jag till med inkomstdeklarationen i den grad ni behöver. Under året sköter jag självklart också moms- och arbetsgivardeklarationer.

Slutligen ska nämnas att jag alltid finns till för rådgivning och analys av er verksamhet. Jag är en extern part som kan se över er lönsamhet och kostnadseffektivitet, samt komma med råd om förbättringar och utvecklingspotential.