Löner


LÖNER

Lönehantering
Deklaration arbetsgivaravgifter
Kontrolluppgifter
Dokument för arbetsgivare
Rådgivning

Jag arbetar i Vismas löneprogram och kan hantera ett obegränsat antal anställda. Jag sköter hela hanteringen av anställningsregistret och de månadsvisa lönekörningarna från skapandet av lönespecifikationer till bokföring samt rapportering av arbetsgivaravgifter och källskatter till Skatteverket. Det jag behöver från er är månadsvisa frånvarorapporter och information om lönejusteringar.

Jag skräddarsyr mina uppdrag utifrån ert behov. Nya uppdrag inleds alltid med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte, där vi går igenom hur lönehanteringen ser ut idag och vad ni önskar få hjälp med. Jag kan hjälpa till med hela eller delar av lönehanteringen. Min målsättning är att få till ett samarbete som gynnar er, så att tid för er kärnverksamhet frigörs och att kostnadseffektiviteten ökar.

Jag är också behjälpliga med all form av myndighetskontakt och ifyllnad av nödvändiga blanketter/ formulär, t ex till banken och Skatteverket. Se mer om vad jag kan hjälpa till med gällande företagsadministration under Företagande.

Under året sköter jag de löpande lönekörningarna och arbetsgivardeklarationerna, och slutligen ser jag till att upprätta de årliga kontrolluppgifterna och ser till att de är inskickade till Skatteverket i tid, senast 31 januari.

Slutligen ska nämnas att jag alltid finns till för rådgivning och analys av er verksamhet. Jag är en extern part som kan se över er lönsamhet och kostnadseffektivitet, samt komma med råd om förbättringar och utvecklingspotential.