Företagande


FÖRETAGANDE

Starta och driva företag
Likvidation
Myndighetskontakter
Styrelsearbete
Rapporter och analyser
Rådgivning

 

Jag vet hur det är att driva ett företag, och älskar det! Som egen företagare stöter man ideligen på nya utmaningar, och drivkraften man har som ny företagare sätts hela tiden på prov. Det är mycket man ska kunna, faktiskt har skyldighet att kunna – lagar och andra regelverk, skatter, företagsledning, arbetsgivaransvar, styrelsearbete och mycket annat. Det är lätt att tappa fokus på det man brinner för, och känslan av frustration stöter vi alla på någon gång.

Vilken tur att det finns dem som brinner för att ha ordning på papper och regelverk! Jag är en av dem.

Jag hjälper gärna till vid olika utvecklingsfaser i ert företag, om ni så är vid uppstart, en tillväxtfas eller i värsta fall vill lägga ned verksamheten. Jag har erfarenheter av både fusioner, avyttringar, emissioner, styrelsearbete, med mera. Jag är behjälplig med de dokument som behöver skrivas och de myndighetskontakter som behöver tas.

Det roligaste som finns som företagare är att se sitt bolag växa och utvecklas. Ibland behöver man dock stanna upp och fundera. Fokuserar vi på rätt saker? Hur ser egentligen våra vinstmarginaler ut? Vad är det som fungerar bra i verksamheten, och vad skulle kunna bli bättre? Vart är vi på väg? Jag finns alltid till för rådgivning och analys av er verksamhet. Jag är en extern part som kan se över er lönsamhet och kostnadseffektivitet, samt komma med råd om förbättringar och utvecklingspotential.

Jag skräddarsyr mina uppdrag utifrån kundens behov. Nya uppdrag inleds alltid med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte, där vi går igenom hur er verksamhet ser ut idag och hur ni vill utveckla den. Min målsättning är att få till ett samarbete som gynnar er, så att tid för er kärnverksamhet frigörs och att kostnadseffektiviteten ökar.