Hur mycket av momsen i samband med representationsluncher och –middagar kan man göra avdrag för och hur stor del av kostnaden är avdragsgill? Reglerna för moms kan tyckas vara otydliga och svåra att komma ihåg. Här är ett försök att reda ut vad som gäller och förenkla för dig som företagare. Om det fortfarande känns…
Läs mer