När årsbokslutet är fastställt för ett aktiebolag är det dags att skriva en årsredovisning. Det är en av de handlingar som aktiebolag måste skicka in till Bolagsverket varje år. Därtill krävs ett fastställelseintyg samt eventuellt en revisionsberättelse. För moderbolag inom en koncern krävs också en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Alla handlingar som skickas till Bolagsverket ska…
Läs mer