Det är mycket att tänka på när man gör sitt årsbokslut, och det är lätt att man missar något. Här nedan är en bra lista att följa när du gör ditt årsbokslut 1.     Stäm av likvida medel per bokslutsdagen, och justera eventuella avvikelser. Kontrollera att saldot på bankkontot överensstämmer med bokföringens utgående balans. Kontrollera att…
Läs mer