Författare: admin

Ny arbetsgivardeklaration 1 januari 2019 Från och med inkomståret 2019 ska alla arbetsgivare redovisa månadens löneutbetalningar och skatteavdrag på individnivå. Varje löntagares bruttolön och skatteavdrag redovisas således varje månad till Skatteverket, och de årliga kontrolluppgifterna försvinner. Detta innebär en förändring av Skatteverkets blanketter och e-tjänst för arbetsgivardeklarationer. Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en…
Läs mer

När årsbokslutet är fastställt för ett aktiebolag är det dags att skriva en årsredovisning. Det är en av de handlingar som aktiebolag måste skicka in till Bolagsverket varje år. Därtill krävs ett fastställelseintyg samt eventuellt en revisionsberättelse. För moderbolag inom en koncern krävs också en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Alla handlingar som skickas till Bolagsverket ska…
Läs mer

Det är mycket att tänka på när man gör sitt årsbokslut, och det är lätt att man missar något. Här nedan är en bra lista att följa när du gör ditt årsbokslut 1.     Stäm av likvida medel per bokslutsdagen, och justera eventuella avvikelser. Kontrollera att saldot på bankkontot överensstämmer med bokföringens utgående balans. Kontrollera att…
Läs mer

Hur mycket av momsen i samband med representationsluncher och –middagar kan man göra avdrag för och hur stor del av kostnaden är avdragsgill? Reglerna för moms kan tyckas vara otydliga och svåra att komma ihåg. Här är ett försök att reda ut vad som gäller och förenkla för dig som företagare. Om det fortfarande känns…
Läs mer