Ny arbetsgivardeklaration 1 januari 2019

Från och med inkomståret 2019 ska alla arbetsgivare redovisa månadens löneutbetalningar och skatteavdrag på individnivå. Varje löntagares bruttolön och skatteavdrag redovisas således varje månad till Skatteverket, och de årliga kontrolluppgifterna försvinner.

Detta innebär en förändring av Skatteverkets blanketter och e-tjänst för arbetsgivardeklarationer. Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive löntagare.

Redovisningsperioder och deklarationsdatum är oförändrade. Du redovisar ersättningar och förmåner för den redovisningsperiod som dessa betalades ut, oavsett om arbetet utförts en annan redovisningsperiod.

Skatteverket