Redovisning för mindre bolag

Jag ansvarar för de ekonomiska processerna och ni fokuserar på verksamheten.

REDOVISNING

Bokföring

Bokslut

Koncernredovisning

Inkomstdeklaration

Momsdeklaration

Rapporter och analyser

Rådgivning

LÖNER

Lönehantering

Deklaration arbetsgivaravgifter

Kontrolluppgifter

Dokument för arbetsgivare

Rådgivning

FÖRETAGANDE

Starta och driva bolag

Likvidation

Myndighetskontakter

Styrelsearbete

Rapporter och analyser

Rådgivning

Åsa  Pettersson

Jag tycker om redovisning och ”ordning och reda”

Efter 15 år som ekonomiansvarig valde jag för ett år sedan att bli min egen. Det är inget jag ångrar! Under mina år som anställd har jag lärt mig det mesta inom bokföring och småföretagarens utmaningar – allt från löpande bokföring till avstämningar, skatt, moms, bokslut, deklarationer, årsredovisningar och rapportering. Jag har gjort löner och kontrolluppgifter, fusioner och uppköp samt avyttringar av bolag. Jag tycker om ordning och reda – det är en fantastisk känsla när allt står i prydliga pärmar och allt stämmer. Välkommen att bli kund hos mig! Jag kommer göra mitt bästa för att du som kund ska känna dig trygg och säker när du lämnar över en så viktig sak som ditt företags bokföring.

Maila mig! Ring mig!

Q Balance AB

Jag hjälper mindre företag med att leva upp till alla de ekonomiska krav som ställs enligt lag och gällande redovisningsregler. Jag får de ekonomiska rutinerna att flyta, och ni får ert bolag att blomstra genom att fokusera på den intäktsdrivande verksamheten – sälj och leverans. Jag har många års erfarenhet av all de ekonomifunktioner som ett bolag möts av i sitt vardagliga arbete. Vill du veta vad jag kan göra för er? Kontakta mig för en dialog.

[contact-form-7 id="7" title="Contact form 1"]

Redovisningskonsult –

Varför då?

Som egen företagare har man många beslut att fatta, och det är inte alltid lätt att veta vad som blir bäst för bolaget. Ett av dessa beslut rör den ekonomiska redovisningen – ska man sköta den själv, anställa eller låta en extern part ta hand om ekonomifunktionerna? Det blir allt vanligare att företag anlitar externa redovisningskonsulter för att sköta hela eller delar av ekonomifunktionerna. Fördelarna för dem som har prövat är uppenbara:
Minskat personalansvar

Att vara arbetsgivare tar mycket tid i anspråk – rekrytering, utvecklingssamtal, utbildning, lönesamtal, frånvarohantering, arbetsgivardeklarationer,  kontrolluppgifter – för att nämna några ansvarsområden.

Ökat Verksamhetsfokus

Med minskat personalansvar frigörs tid som kan läggas på kärnverksamheten – sälj och leverans. Ökade intäkter och minskade fasta kostnader är grundläggande mål för alla företag.

Reducerade kostnader

Arbetsbelastningen på den ekonomiansvarige varierar under året. Ibland är det mycket att göra, och ibland mindre. Att använda externa konsulter skapar möjlighet att snabbt anpassa behovet (och kostnaden) vid säsongsvariationer.

Expertkompetens

Att hålla sig uppdaterad på lagar och regelverk är tidskrävande och inte alltid så lätt. Att inte ha koll på t ex nya skatteregler, kan bli en dyr erfarenhet. Att alltid ha till gång till relevant expertis är mycket värdefullt.